Sognegårdens historie

DEN KORTE VARIANT

Sognegården var i 25 år bolig for sognepræsten, og der var et enkelt konfirmandlokale.

I 2008 flyttede sognepræsten ud for at gøre plads til en udvidelse af sognegården. I efteråret 2008 blev den nye sognegård med dejlige lyse lokaler taget i brug. Sognegården indeholder nu et flot indgangsparti/hall, 2 konfirmandlokaler, køkken, et mindre mødelokale, kirkekontor, præstekontorer. personalerum, et værelse  m.m.

DEN LIDT LÆNGERE VARIANT

I 1981 fik Stilling sogn ny præstebolig med tilhørende konfirmandlokale. Siden er den gamle landsby vokset til at være en forstadsby til Skanderborg. Et kirkekontor blev derfor oprettet i en parcelhuskælder.  I 2006 år blev der ansat en havltids præst til udviklning af børnearbejdet med de mange børnefamilier i sognet. Menighedsrådet har i flere år arbejdet på mulighederne for at bygge en ny sogengård. I den sammenhæng havde man ved dannelsen af det nye Skanderborg provsti opsparet 3 millioner. Samtidig var sognepræsten interesseret i at opgive sin embedsbolig for at etablere sig i egen bolig. Det åbnede muligheden for at arbejde med en sognegårdsløsning i forbindelse med den gamle præstebolig, som ligger tæt på den gamle kirke. Menighedsrådet var også villig til at sælge deres gamle graverbolig til formålet. Derfor så Skanderborg provsti sig i stand til som noget af det første at godkende finansieringen af det resterende beløb af de 8, 7 millioner, som om- og tilbygningen har kostet.

Sognegården blev indviet den 16. november 2008. Arkitektfirmaet Frost Larsen fra Skanderborg stod for projektet.

Stilling sogn har fået nye flotte lyse lokaler, der samtidig har holdt stilen udendørs fra det gamle byggeri. Det gamle konfirmandlokale er ombygget til kontorer og medarbejderfaciliteter, mens præsteboligen sammen med tilbygningen er blevet til to konfirmandlokaler og køkkenfaciliteter. Stilling sogn står nu med nogle fantastiske rammer som udgangspunkt for udviklingen af kirkens liv og vækst i kirke og sognegård.

Kommende gudstjenester og arrangementer

02dec kl. 14:00

Samværsgruppe

02dec kl. 14:00
02dec kl. 17:30

Meditationsgudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær samt violinist og pianist

02dec kl. 17:30
06dec kl. 11:00

De 9 læsninger

v/ sognepræst Lisbeth Westring Kristensen. Stilling Kirkes Kor medvirker.

06dec kl. 11:00