Musikere ved Stilling Kirke

Organist, kor og kirkemusikere

Michael Blume, 62, er konservatorieuddannet pianist og klaverlærer fra Münster i Tyskland 1986.

PO-uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole i 2005.

Underviser og pianist på flere Steiner-skoler. Har egen musikskole.

Er organist og leder af kirkens ungdomskor. Giver jævnligt koncert på sognets flotte flygel i sognegården. 

 

Poul Raaby, 63, tog i 2002 liniefagseksamen i musik ved Århus Seminarium. Spiller i flere band-sammenhænge og komponerer musik - primært nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen.

Er kirkesanger og akkompagnerer ofte kirkeorglet på basun eller guitar.

Koncerter ved Stilling Kirke

07nov kl. 19:30

Koncert v/ Nordsang

07nov kl. 19:30
22nov kl. 19:30

Ønskekoncert

v/ Michael Blume

22nov kl. 19:30
29nov kl. 19:30

Orgelkoncert

v/ organist Anne Agerskov

29nov kl. 19:30
18dec kl. 19:30

Koncert med Stillingkoret

18dec kl. 19:30