Musikere ved Stilling Kirke

Organist, kor og kirkemusikere

Michael Blume, 62, er konservatorieuddannet pianist og klaverlærer fra Münster i Tyskland 1986.

PO-uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole i 2005.

Underviser og pianist på flere Steiner-skoler. Har egen musikskole.

Er organist og leder af kirkens ungdomskor. Giver jævnligt koncert på sognets flotte flygel i sognegården. 

 

Poul Raaby, 63, tog i 2002 liniefagseksamen i musik ved Århus Seminarium. Spiller i flere band-sammenhænge og komponerer musik - primært nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen.

Er kirkesanger og akkompagnerer ofte kirkeorglet på basun eller guitar.

Koncerter ved Stilling Kirke

16dec kl. 15:00

Julekoncert med Stillingkoret

16dec kl. 15:00
08feb kl. 19:30

Klassisk fredagscafé om Brahms

v/ pianist Michael Blume

08feb kl. 19:30
24feb kl. 09:30

Gospelworkshop v/ Rune Herholdt

Tilmelding

24feb kl. 09:30
24feb kl. 17:00

Gospelgudstjeneste i sognegården

v/ Rune Herholdt og kæmpekor

24feb kl. 17:00