Menighedsrådets mødereferater

2019

Klik her for at åbne referatet fra det seneste menighedsrådsmøde - d. 20.06.2019

 

Klik her for at åbne referatet fra menighedsrådsmødet d. 23.05.2019

Klik her for at åbne referatet fra menighedsrådsmødet d. 25.04.2019

Klik her for at åbne referatet fra menighedsrådsmødet d. 28.03.2019

Klik her for at åbne referatet fra menighedsrådsmødet d. 28.02.2019

Klik her for at åbne referatet fra menighedsrådsmødet d. 31.01.2019

NOTER fra dialogmøde med menigheden d. 7. februar 2012 følger herunder

INPUT FRA MENIGHEDEN:

1. Christina har spurgt en 8. klasse, hvad kirken kan bruges til. Det er der kommet en brainstorming-plakat ud af.

Christina har endvidere omformet de unges svar til konkrete bud på aktiviteter for Stilling kirke:

Hvad mener de unge om kirken:

Den er kedelig

Den er ikke noget for dem/den har ikke noget at tilbyde dem

Den er for gamle mennesker

Hvad ønsker de af kirken:

Opleve sammenhold

Bevare den religiøse følelse

Særlige gudstjenester/arrangementer for unge

Ro, fred, sted at sørge

Koncerter

Inddrage børn og unge i gudstjenesten

Bruge ny informationsveje/teknologi

"Kirken skal kómme ud og sige hvad den vil og kan"

Konkrete bud på, hvad Stilling kirke kan gøre:

Inviter lokale ungdoms/amatør bands til at spille i kirken

(Evt. i forbindelse med) Natgudstjenester

Meditationsgudstjenester

Ind i skolens klasser og tilbyde samtaler om eksistens/identitet o.l.

Inviter forskellige (mål)grupper

2. Forsalg om evt. at prøve kræfter med et kirkespil foramatørskuespillere/-sangere

3. Hvordan gribe en studie-/bibelkreds/kristendom for voksne an?

4. For ikke at blive for abstrakt (eller virke for afskrækkende/hellig), så kan film, litteratur eller billedkunst være en god indgangsvinkel!  Alpha-kurser kunne være en anden måde at inddrage ikke kirke-/bibelvante. Færdigt koncept (fra England) fordelt på 10 aftener.

REFERAT fra dialogmøde med menigheden d. 13. januar 2011 følger herunder:

Tilstede: 6 fra menighedsrådet, 7 fra menigheden

Det forgangne års højdepunkter blev refereret af formand Hanne Kirkegaard. Her blev nævnt Jens Birks afsked samt ansættelse af sognepræst Lisbeth Kristensen i det kirkebogsførende embede samt ansættelsen af overenskomstansat sognepræst Anja Rokkjær i 50% embede. Budgettet blev gennemgået i korte hovedtræk.

Derefter fremlagde Lisbeth Kristensen menighedsrådets visioner.

Visioner for kirken og sognet:

Kirken er katalysator for at folk i sognet kan mødes i nye fællesskaber ? dels i sognet/?på torvet?, dels i sognegården og dels i kirken.

Der lægges vægt både på menneskeligt samvær, tro og fordybelse, begejstring og glæde, hvor kristne grundholdninger som kærlighed, omsorg og tilgivelse skinner igennem.

Arrangementerne bæres frem af en hær af ildsjæle.

Visioner for menighedsrådet:

Menighedsrådet er ambassadører for kirken. I ønsket om at åbne sognet op for kirken, er menighedsrådet omvendt åbne overfor sognet.

Fokuspunkter 2010/2011

Udover traditionelle gudstjenester og arrangementer vil der i 2010 og 2011 være særlig fokus på

  • tiltag overfor børn og børnefamilier
  • musik-tiltag

Mål

At profilere kirken som et vedkommende fællesskab overfor alle i sognet ved hjælp af forskellige gudstjenesteformer og kvalitative arrangementer med fokus på børn og børnefamilier samt på musik.

På baggrund af visionerne blev det forgangne og kommende års aktiviteter fremlagt.

Der blev afsluttet med debat: ?Hvad mener du??

Fra de fremmødte kom følgende ønsker:

1. Studiekreds for voksne

2. Tiltag for unge over konfirmationsalderen

3. Vægtlægning af kontinuitet i børn og unge-arrangementerne, så der kan dannes en fast børnemenighed

4. Nadvervin uden alkohol

5. Individuelle teleslyngeapparater til kirken.

Kommende gudstjenester og arrangementer

18sep kl. 17:00

Kulturaften: "Ind under himlen" - intim koncert med Brask & Graae

18sep kl. 17:00
20sep kl. 14:00

Høstgudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær. Medbring gerne høstoffer i form af brød/kage, frugt e.l., …

20sep kl. 14:00
22sep kl. 10:00

Foredrag: "Ørkenrotten vender tilbage" v/diakon Ruth Birk Christensen

22sep kl. 10:00
22sep kl. 14:00

Nørklerne

22sep kl. 14:00
23sep kl. 17:15

Spaghettigudstjeneste

Børnegudstjeneste v/ sognepræst Lisbeth Kristensen og Snapper. Efterfølgende spisning …

23sep kl. 17:15
27sep kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Inge-Gerd Terpager Staal

27sep kl. 11:00
29sep kl. 10:00

Såmænd

29sep kl. 10:00
30sep kl. 14:00

Samværsgruppe

30sep kl. 14:00
02okt kl. 19:30

Ønskekoncert v/ Michael Blume

02okt kl. 19:30
04okt kl. 09:30

Gudstjeneste i forbindelse med kirkehøjskole

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen efterfulgt af foredrag og frokost i sognegården. …

04okt kl. 09:30