Du er her: 

Ansatte

Præster og kirkefunktionærer

- se historisk oversigt nederst på siden

Sognepræst (kbf)

Lisbeth Kristensen 

Privat: Ægirsvej 5, Gram, 8660 Skanderborg

Kontor: Sognegården, Gl. Kirkevej 1, 8660 Skanderborg

Tlf.:3036 2527

email: likr@km.dk 

Sognepræst (o.a.)

Anja Rokkjær (på barsel i 2018)

Kontor: Sognegården, Gl. Kirkevej 1, 8660 Skanderborg

Tlf.: 2336 2469

email: anr@km.dk  

Administrator

Poul Raaby

Kirkekontoret, sognegården, Gl. Kirkevej 1, 8660 Skanderborg

Tlf.: 2343 1751

email: pora@km.dk

Graver

Vivi Ann Philipsen

Graverkontoret

Stilling kirkevej 7, Stilling, 8660 Skanderborg

Tlf.: 8657 1716

email: stilkirke@mail.dk 

Kirketjener

Inga Christensen

Violvej 3, 8660 Skanderborg

Tlf.:2445 6953

Organist

Michael Blume

Højdedraget 26, 8660 Skanderborg

Tlf.:5046 5984

email: michael.blume@hotmail.dk

Kirkesanger og kirkemusiker

Poul Raaby

Blåbærvænget 6, 8660 Skanderborg

Tlf.: 2381 7976

email: pora@km.dk

Pedel

Anna Gerda Nielsen

Sognegården, Gl. Kirkevej 1, Stilling,

8660 Skanderborg

tlf. 2172 6476

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

Birger Kjeldsen

Tlf. 2330 2573

b.k@turbopost.dk 


Tidligere ansatte præster, degne og lærere i Stilling

Se her en historisk oversigt over præster m.fl. ved Stilling kirke.

Samlet af Stilling Gram Lokalhistorie
(primært fra Århus Stiftsårbog)