Sognet

Klik her for at se kort over sognet. Der går lige lidt tid inden kortet er klar!

Nutidig og historisk beskrivelse af Stilling sogn

 

 


2010

Kort nutidig beskrivelse af sognet

Sognet har 3811 indbyggere, 3415 folkekirkemedlemmer og en forholdsvis lille kirke fra 1200 tallet. Der virker 1½ præst i sognet.

Menighedsrådet består af 8 medlemmer, valgt ved fredsvalg, og der afholdes 10 årlige møder.

Kirkegangen er stigende fra lav/middel. Sognet har mange børnefamilier og en skole med 3 spor på alle årgange. 

Den nye sognegård fra 2008 har kontorfaciliteter for sognets to præster og kirkeadministrator. Der er to store konfirmandlokaler med diverse elektronisk udstyr samt et mindre mødelokale, hvilket giver mulighed for mange forskellige aktiviteter på en gang.

Sognegården lånes ud til mindesammenkomster efter begravelser. Herudover kan foreninger ? med en ansvarlig bestyrelse med hjemsted i Skanderborg Kommune og hvis formål ikke strider mod Folkekirkens bekendelse ? anvende lokalerne til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål (anvendes som mødelokale og ikke som festlokale).

Sognelivet er i udvikling. Vi har fokus på børn & unge samt musik og har stor succes med at samle de ældre rundt om flygelet sammen med vores organist/pianist. For de mindste har vi legestue, der drives på basis af frivillige ildsjæle, og vi påbegynder babysalmesang og familierytmik. Der er minikonfirmander og juniorkor. Der er samarbejde med både FDF og KFUM&K. Vi har flere børnegudstjenester om året, som vi ønsker at videreudvikle, ligesom vi er åbne for at afprøve andre nye gudstjenesteformer.

Kirkens medarbejdere er et godt team på 8 personer, der afholder faste personalemøder.

 

Der kan findes lidt flere nutidige oplysninger ved at klikke her

 

Der kan findes mere om sognegrænser m.v. her

 

Der kan findes mange flere historiske oplysninger ved at klikke her (fra Århus Stiftsårbog)