Stilling kirkegård

I underpunktet "Takster og vedtægter" kan man finde priser på de ydelser, man kan erhverve på kirkegården.

OBS! Urnenedsættelser skal som udgangspunkt foregå inden for gravers normale arbejdstid, hvilket betyder at det mandage-torsdage skal være senest kl. 14:30 og fredage senest kl. 13:30. 

Fotos og oversigt

Fotos og oversigt over alle gravpladser på Stilling kirkegård (samt Gram-borgeres gravsteder i Skanderup) haves.

Interesserede kan henvende sig på kirkekontoret, Gl. Kirkevej 1 tlf. 2343 1751, pora@km.dk

Det er Stilling Gram Lokalhistorie, der står bag optegnelserne og fotograferingen.