Foreningen for et fællesblad i Stilling

1. halvår 2011 afholdtes flere møder med henblik på at samle kræfter til at lave et fælles blad for hele Stilling-Gram. Det nye blad skulle afløse de mange forskellige foreningsblade, så man kunne få ét produkt, der indeholdt det hele. Ønsket med fællesbladet er også, at det kan skabe sammenhængskraft på tværs af byens mange forskellige foreninger og institutioner

Et flot førstenummer af bladet "Stilling / Gram på TVÆRS" udkom sept. 2011.

Skolen, kirken, SIF og borgerforeningen er de bærende kræfter i foreningen, men alle andre foreninger, klubber, institutioner med et tilhørsforhold til Stilling-Gram kan være med - også i bestyrelsen af foreningen.

Kommende gudstjenester og arrangementer

14dec kl. 14:00

Julebingo og Luciaoptog

14dec kl. 14:00
16dec kl. 09:30

Gudstjeneste 3. søndag i advent

sognepræst Anja Rokkjær vender tilbage fra barsel. Kirkekaffe

16dec kl. 09:30

Foreningens bestyrelse består af:

Lisbeth Kristensen (ansv.), kirken - 3036 2527 - likr@km.dk

Lisbeth Laursen, skolen 

Helle Olivarius Nielsen (annoncer), SIF - 2461 9923 - helle@stilling-if.dk

Uffe Jochumsen (formand), borgerforeningen

Brian Jakobsen (omdeler) - 2273 5669

Mikkel Kristensen (kasserer)

Helge Pedersen - 4024 5040