Foreningen for et fællesblad i Stilling

1. halvår 2011 afholdtes flere møder med henblik på at samle kræfter til at lave et fælles blad for hele Stilling-Gram. Det nye blad skulle afløse de mange forskellige foreningsblade, så man kunne få ét produkt, der indeholdt det hele. Ønsket med fællesbladet er også, at det kan skabe sammenhængskraft på tværs af byens mange forskellige foreninger og institutioner

Et flot førstenummer af bladet "Stilling / Gram på TVÆRS" udkom sept. 2011.

Skolen, kirken, SIF og borgerforeningen er de bærende kræfter i foreningen, men alle andre foreninger, klubber, institutioner med et tilhørsforhold til Stilling-Gram kan være med - også i bestyrelsen af foreningen.

Kommende gudstjenester og arrangementer

19jul kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Inge-Gerd Terpager Staal

19jul kl. 11:00
26jul kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Inge-Gerd Terpager Staal

26jul kl. 11:00

Foreningens bestyrelse består af:

Lisbeth Kristensen (ansv.), kirken - 3036 2527 - likr@km.dk

Lisbeth Laursen, skolen 

Helle Olivarius Nielsen (annoncer), SIF - 2461 9923 - helle@stilling-if.dk

Jette Damgaard (formand), SIF - sifhovedformand@hotmail.com

Søren Brejner (omdeler) - 2372 3652

Mikkel Kristensen (kasserer) - 4034 3611