Information om kirkeårets opbygning m.m.

Kirkeåret ses her tegnet* som et cirkeldiagram - en "lagkage" opdelt i bidder. "Lagkagestykkerne" svarer til de kirkelige højtider - og da højtiderne ikke er lige lange, er stykkerne ikke lige store.

JUL, PÅSKE OG PINSE

Kirkeåret begynder 1. søndag i advent - adventstiden er forberedelsestiden til julenshøjtid. Da juledag, Jesu Kristi fødselsdag, altid er den 25. december, begynder kirkeåret 4 søndage før - det er i nogle år allerede den sidste søndag i november, men i de fleste år første søndag i december. Når vi i Danmark fejrer julen allerede juleaften den 24. december, skyldes det en gammel dansk tradition for at fejre helligaften - d.v.s aftenen før helligdagen; på samme måde fejrer danskerne også nytårsaften, bededagsaften og Skt. Hansaften.

Efter jul kommer Helligtrekongerstidens helligdage - deres antal varierer fra år til år, afhængigt af hvornår den næste store periode i kirkeåret begynder: Det er fasten, som er forberedelsesperioden før påskens højtid.

Fastetiden er de 40 dage før påske, som skal minde os om, at Jesus fastede i ørkenen i 40 dage.

Mens julen altid ligger fast på en bestemt dato, kan påskedag ligge mellem d. 22. marts og d. 25. april: Det blev nemlig fastslået på kirkemødet i Nikæa i 325, at påsken skulle holdes på den 1. søndag efter den 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påsken fejres til minde om Jesu Kristi korsfæstelse, død og opstandelse.

40 dage efter påske kommer Kristi himmelfartsdag - til minde om at Jesus Kristus fór til himmels netop 40 dage efter opstandelsen påskedag.

Pinsen fejres til minde om, at Jesus Kristus efter sin opstandelse og himmelfart sendte sin Helligånd til jorden. Pinsedag ligger 50 dage efter påskedag - og det danske ord pinse kommer af det græske "pentekoste", der netop betyder "den halvtredsindstyvende".

Andre helligdage

De tre store højtider jul, påske og pinse markerer den kristne tro på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Den første søndag efter pinse hedder Trinitatis, d.v.s. treenighed. Trinitatistiden fylder resten af kirkeåret - indtil det igen bliver advent, og et nyt kirkeår begynder 4 søndag før jul.

Antallet af søndage efter trinitatis varierer i forhold til påskens placering.

Trinitatistiden afbrydes af en enkelt helligdag, som har sin helt egen karakter - nemlig 1. søndag i november, Allehelgen, som efter gammel kirkelig tradition er mindedag for vore døde.

Mod slutningen af fastetiden ligger Maria Bebudelsesdag på den søndag, der ligger nærmest datoen den 25. marts. Denne dag fejres til minde om den dag, hvor Maria fik at vide, at hun var gravid og skulle føde verdens frelser, Jesus Kristus - og datoen markerer, at der er præcis 9 måneder til Jesu fødsel den 25. december.

Store Bededag er et levn fra 1600-tallet, hvor staten forordnede adskillige nationale bods- og bededage i løbet af året. Dagen falder på den fjerde fredag efter påske og er i de senere år blevet fast konfirmationsdag i mange kirker, deriblandt Nygårdskirken.

Kirkeårets bibellæsninger

Folkekirken har to fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage. De to tekstrækker er senest revideret i den alterbog, som er autoriseret 12. juni 1992.

1.tekstrække bruges i de kirkeår, hvis største del ligger på ulige årstal, og 2. tekstrække tilsvarende, når størstedelen ligger på lige årstal.

 

* af Kim Brostrøm for Kirkefondet i anledning af at man i år 2000 fejrede kristendommens indførelse i Danmark

Kommende Gudstjenester

16dec kl. 09:30

Gudstjeneste 3. søndag i advent

sognepræst Anja Rokkjær vender tilbage fra barsel. Kirkekaffe

16dec kl. 09:30
18dec kl. 10:00

Barnevognstræf

18dec kl. 10:00
23dec kl. 11:00

Familiegudstjeneste - 4. søndag i advent

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen.

23dec kl. 11:00
24dec kl. 11:00

Juleaftensgudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær

24dec kl. 11:00
24dec kl. 13:30

Juleaftensgudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen og Snapper

24dec kl. 13:30
24dec kl. 15:00

Juleaftensgudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen og Snapper

24dec kl. 15:00
25dec kl. 11:00

Julegudstjeneste 1. juledag

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen

25dec kl. 11:00
26dec kl. 09:30

Gudstjeneste 2. juledag

v/ sognepræst Anja Rokkjær

26dec kl. 09:30
31dec kl. 14:00

Nytårsmeditation

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen. Champagne og kransekage

31dec kl. 14:00
13jan kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen

13jan kl. 11:00
15jan kl. 17:15

Spaghettigudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen. Spisning

15jan kl. 17:15
20jan kl. 09:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen

20jan kl. 09:30
27jan kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær

27jan kl. 11:00
02feb kl. 10:00

Familierytmik

v/ Vibe Berthelsen

02feb kl. 10:00
03feb kl. 15:00

Gudstjeneste - kyndelmisse

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen. Pandekager og is

03feb kl. 15:00
05feb kl. 17:15

Spaghettigudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen. Spisnin

05feb kl. 17:15
10feb kl. 09:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Inge-Gerd Terpager Staal

10feb kl. 09:30
17feb kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen

17feb kl. 11:00
24feb kl. 09:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær

24feb kl. 09:30
24feb kl. 17:00

Gospelgudstjeneste i sognegården

v/ Rune Herholdt og kæmpekor

24feb kl. 17:00
03mar kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth Kristensen. med kor, tøndeslagning, FDF, KFUM-spejdere og …

03mar kl. 14:00