Information om kirkeårets opbygning m.m.

Kirkeåret ses her tegnet* som et cirkeldiagram - en "lagkage" opdelt i bidder. "Lagkagestykkerne" svarer til de kirkelige højtider - og da højtiderne ikke er lige lange, er stykkerne ikke lige store.

JUL, PÅSKE OG PINSE

Kirkeåret begynder 1. søndag i advent - adventstiden er forberedelsestiden til julenshøjtid. Da juledag, Jesu Kristi fødselsdag, altid er den 25. december, begynder kirkeåret 4 søndage før - det er i nogle år allerede den sidste søndag i november, men i de fleste år første søndag i december. Når vi i Danmark fejrer julen allerede juleaften den 24. december, skyldes det en gammel dansk tradition for at fejre helligaften - d.v.s aftenen før helligdagen; på samme måde fejrer danskerne også nytårsaften, bededagsaften og Skt. Hansaften.

Efter jul kommer Helligtrekongerstidens helligdage - deres antal varierer fra år til år, afhængigt af hvornår den næste store periode i kirkeåret begynder: Det er fasten, som er forberedelsesperioden før påskens højtid.

Fastetiden er de 40 dage før påske, som skal minde os om, at Jesus fastede i ørkenen i 40 dage.

Mens julen altid ligger fast på en bestemt dato, kan påskedag ligge mellem d. 22. marts og d. 25. april: Det blev nemlig fastslået på kirkemødet i Nikæa i 325, at påsken skulle holdes på den 1. søndag efter den 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påsken fejres til minde om Jesu Kristi korsfæstelse, død og opstandelse.

40 dage efter påske kommer Kristi himmelfartsdag - til minde om at Jesus Kristus fór til himmels netop 40 dage efter opstandelsen påskedag.

Pinsen fejres til minde om, at Jesus Kristus efter sin opstandelse og himmelfart sendte sin Helligånd til jorden. Pinsedag ligger 50 dage efter påskedag - og det danske ord pinse kommer af det græske "pentekoste", der netop betyder "den halvtredsindstyvende".

Andre helligdage

De tre store højtider jul, påske og pinse markerer den kristne tro på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Den første søndag efter pinse hedder Trinitatis, d.v.s. treenighed. Trinitatistiden fylder resten af kirkeåret - indtil det igen bliver advent, og et nyt kirkeår begynder 4 søndag før jul.

Antallet af søndage efter trinitatis varierer i forhold til påskens placering.

Trinitatistiden afbrydes af en enkelt helligdag, som har sin helt egen karakter - nemlig 1. søndag i november, Allehelgen, som efter gammel kirkelig tradition er mindedag for vore døde.

Mod slutningen af fastetiden ligger Maria Bebudelsesdag på den søndag, der ligger nærmest datoen den 25. marts. Denne dag fejres til minde om den dag, hvor Maria fik at vide, at hun var gravid og skulle føde verdens frelser, Jesus Kristus - og datoen markerer, at der er præcis 9 måneder til Jesu fødsel den 25. december.

Store Bededag er et levn fra 1600-tallet, hvor staten forordnede adskillige nationale bods- og bededage i løbet af året. Dagen falder på den fjerde fredag efter påske og er i de senere år blevet fast konfirmationsdag i mange kirker, deriblandt Nygårdskirken.

Kirkeårets bibellæsninger

Folkekirken har to fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage. De to tekstrækker er senest revideret i den alterbog, som er autoriseret 12. juni 1992.

1.tekstrække bruges i de kirkeår, hvis største del ligger på ulige årstal, og 2. tekstrække tilsvarende, når størstedelen ligger på lige årstal.

 

* af Kim Brostrøm for Kirkefondet i anledning af at man i år 2000 fejrede kristendommens indførelse i Danmark

Kommende Gudstjenester

02dec kl. 17:30

Meditationsgudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær samt violinist og pianist

02dec kl. 17:30
06dec kl. 11:00

De 9 læsninger

v/ sognepræst Lisbeth Westring Kristensen. Stilling Kirkes Kor medvirker.

06dec kl. 11:00
13dec kl. 11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Inge-Gerd Terpager Staal

13dec kl. 11:00
20dec kl. 09:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær. Kirkekaffe

20dec kl. 09:30
24dec kl. 13:00

Drive in-gudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:30

Drive in-gudstjeneste

v/ sognepræst Lisbeth W. Kristensen

24dec kl. 14:30
25dec kl. 11:00

Gudstjeneste 1. juledag

v/ sognepræst Lisbeth Westring Kristensen

25dec kl. 11:00
26dec kl. 09:30

Morgensang og gåtur 2. juledag

Morgensang med refleksion v/ sognepræst Lisbeth Westring Kristensen og efterflg. …

26dec kl. 09:30
27dec kl. 09:30

Gudstjeneste julesøndag / 3. juledag

v/ sognepræst Lisbeth Westring Kristensen

27dec kl. 09:30
31dec kl. 14:00

Nytårs meditations gudstjeneste

v/ sognepræst Anja Rokkjær. Efterflg. champagne og kransekage.

31dec kl. 14:00
03jan kl. 11:00

Gudstjeneste Helligtrekonger

v/ sognepræst Anja Rokkjær

03jan kl. 11:00