Koncerter

Efter at Stilling sognegaard har fået et nyt flot flygel, afvikles der nu mange forskellige typer koncerter i sognegården - ikke mindst fordi sognets organist, Michael Blume er en meget dygtig pianist.

Ønskekoncerterne er meget populære, men Michael fremfører og gennemgår også mere gedigne klassiske klaverværker.

I kirken er der typisk flg. koncerter/musikalske indslag:

- Julekoncert med Stilling-koret

- Solister hentet udefra sammen med kirkens egne musikere og kor er et vigtigt indslag i de 9 læsninger, som afvikles i starten af december

- Langfredagshøjmessen krydres med en af landets yperste cellosolister

- 1 eller 2 deciderede koncerter om året i form af et jazz-orkester, et gospelkor, fangekoret e.l.

 - Til udvalgte højtids-gudstjenester hentes trompetist ind

Koncerter

30aug kl. 19:30

Farverig sangaften

v/ sopran Anja Rossau, tenor Anders Hildebrandt og pianist Michael Blume

30aug kl. 19:30