Koncerter

Efter at Stilling sognegaard har fået et nyt flot flygel, afvikles der nu mange forskellige typer koncerter i sognegården - ikke mindst fordi sognets organist, Michael Blume er en meget dygtig pianist.

Ønskekoncerterne er meget populære, men Michael fremfører og gennemgår også mere gedigne klassiske klaverværker.

I kirken er der typisk flg. koncerter/musikalske indslag:

- Julekoncert med Stilling-koret

- Solister hentet udefra sammen med kirkens egne musikere og kor er et vigtigt indslag i de 9 læsninger, som afvikles i starten af december

- Langfredagshøjmessen krydres med en af landets yperste cellosolister

- 1 eller 2 deciderede koncerter om året i form af et jazz-orkester, et gospelkor, fangekoret e.l.

 - Til udvalgte højtids-gudstjenester hentes trompetist ind

Koncerter

07nov kl. 19:30

Koncert v/ Nordsang

07nov kl. 19:30
22nov kl. 19:30

Ønskekoncert

v/ Michael Blume

22nov kl. 19:30
29nov kl. 19:30

Orgelkoncert

v/ organist Anne Agerskov

29nov kl. 19:30
18dec kl. 19:30

Koncert med Stillingkoret

18dec kl. 19:30