Koncerter

Efter at Stilling sognegaard har fået et nyt flot flygel, afvikles der nu mange forskellige typer koncerter i sognegården - ikke mindst fordi sognets organist, Michael Blume er en meget dygtig pianist.

Ønskekoncerterne er meget populære, men Michael fremfører og gennemgår også mere gedigne klassiske klaverværker.

I kirken er der typisk flg. koncerter/musikalske indslag:

- Julekoncert med Stilling-koret

- Solister hentet udefra sammen med kirkens egne musikere og kor er et vigtigt indslag i de 9 læsninger, som afvikles i starten af december

- Langfredagshøjmessen krydres med en af landets yperste cellosolister

- 1 eller 2 deciderede koncerter om året i form af et jazz-orkester, et gospelkor, fangekoret e.l.

 - Til udvalgte højtids-gudstjenester hentes trompetist ind

Koncerter

29feb kl. 09:00

Gospel Workshop

Gospel Workshop med Rune Herholdt

29feb kl. 09:00
29feb kl. 17:00

Gospelkoncert

Gospelkoncert som afslutning på Gospel workshop

29feb kl. 17:00
05mar kl. 19:30

Ønskekoncert

 v/pianist Michael Blume

05mar kl. 19:30